Esittely

Kennel Hesmovalls

Pienmuotoista koirankasvatusta rotuna Länsigöötanmaanpystykorva. Meidät löytää pohjois-Sipoosta, luonnon keskeltä.

Suoritin Suomen Kennelliton kasvattajan peruskurssin hyväksytysti keväällä 2019. Hesmovalls kennelnimi hyväksyttiin elokuussa 2019 ja A-pentue syntyi 30.9.2019. Odotamme B- pentueen syntyvän maaliskuussa 2022.

Hesmovalls A-pentue on kantanarttuni Luna:n (Kompiaisen Diivan Elkein) toinen pentue. A- pentueeseen kuuluu 4 urosta ja 3 narttua. Taica (Hesmovalls Alfhilda Den Fina) jäi kotiin emonsa iloksi ja riesaksi.

Lunan ensimmäinen pentue on tulos yhteistyöstä kennel Fennican kanssa. Fennican Sea pentue syntyi ja kasvoi minun luonani keväällä 2018. Pentueeseen kuuluu 5 urosta ja Elsa (Fennican Sea Sunrice), joka on minun sijoitusnarttuni.

Lapsuudenkodissani oli aina koiria ja koska olen asunut Länsigöötanmaalla oli luonteva valita tämä rotu. Ruotsin Länsigöötanmaan maakunta on tunnettu siitä, että ihmiset ovat huumorintajuisia, mukavia, avoimia ja ahkeria. Nämä ominaisuudet löytyvät myös maakunnan oman viikinkiaikaisen rodun luonteesta. Kallisarvoisen rodun kasvatustyössä on kolme tärkeää kulmakiviä; luonne, terveys ja rodunomainen rakenne ja ulkonäkö. Tavoitteeni on kasvattaa mukavia, rohkeita ja terveitä koiria jotka sopivat erilaisiin koiraharrastuksiin ja pitkille lenkkeille joka säässä. Koiria jotka rakastavat ja ovat rakastettuja omassa perheessä.

Luna on aikuisikäni ensimmäinen koira. Lunan kanssa olen harrastanut rally-tokoa ja agilityä. Taican kanssa harrastamme agilityä sekä näyttelyitä. Tärkein on kuitenkin mukava yhdessäolo ja kivat metsälenkit.

Sekä "Sea" että "A" pentueiden koirilla on mahtavia omistajia, jonka kanssa on pidetty yhteyttä. Jatkossakin on tarkoitus pitää yhteyttä Hesmovallsin pentuomistajiin ja järjestää erilaisia pentu- ja kenneltapaamisia.

Hesmovalls B-pentue syntyi maalikuun 15 päivä 2022.


Monica Äijälä, Kennel Hesmovalls


Presentation

Kennel Hesmovalls

Småskalig uppfödning av västgötaspets. Kennel Hesmovalls är belägen i norra Sibbo, omgiven av skog och mark.

Jag gick finska kennelförbundets grundkurs i hunduppfödning våren 2019 och kennelnamnet Hesmovalls godkändes i augusti 2019. Kennelns A- kull föddes den 30.9.2019. Just nu väntar vi på att B- kullen skall födas i mitten av mars 2022.

A-kullen är min tik Lunas (Kompiaisen Diivan Elkein) andra kull. Till A-kullen hör 4 hanar och 3 tikar. Taica (Hesmovalls Alfhilda Den Fina) behövde aldrig flytta utan bor kvar till glädje och besvär för sin mor Luna.

Lunas första valpkull är resultatet av ett gott samarbete med kennel Fennican. Fennicans Sea-kull föddes och växte upp hos mig våren 2018. Till kullen hör fem hanar och Elsa (Fennican Sea Sunrice) som är min fodervärdstik.

Det fanns alltid hundar i mitt barndomshem och eftersom jag bott i Västergötland som barn var det naturligt för mig att välja rasen västgötaspets. Västergötland är känt för att dess invånare har humor, är trevliga, öppna och flitiga. De här egenskaperna finns även i landskapets egen hundras som har anor från vikingatiden. Uppfödningen av västgötaspets vilar på tre viktiga grundstenar - temperament, hälsa och rasenligt utseende. Mitt mål är att föda upp trevliga, orädda och friska hundar som passar för olika hundsporter och långa promenader i alla väder. Hundar som älskar och älskas av sin familj.

Luna är min första hund i vuxen ålder. Tillsammans med Luna har jag tränat rally-toko och agility. Agility ligger närmast hjärtat och Taica är på väg att bli en bra agilityhund. Taica och jag kommer även delta i hundutställningar. Det viktigaste är ändå alltid en bra och fungerande hundvardag.

Både "Sea" och A kullens hundar har trevliga ägare som jag har bra kontakt med. Jag kommer även i fortsättningen hålla kontakt med Hesmovalls valpägare och arrangera kull - och kennelträffar.

Hesmovalls B-kull föddes den 15 mars 2022.

Monica Äijälä, Kennel Hesmovalls


Luo kotisivut ilmaiseksi!